Volkan Yılmaz’dan Grev Açıklaması

0
288

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Belediyesi temizlik işçilerinin yaptığı grevle alakalı belediyenin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak şu ifadeleri kullandı.

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

Bilindiği üzere özel ya da kamu işyerlerinde işçi-işveren ilişkileri, çalışma hayatını düzenleyen İş Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ve diğer yasalar çerçevesinde yürütülmektedir.

Silivri Belediyemiz, çalışma barışına her daim önem veren bir anlayışla, işveren olarak şehrimizde yaşayanlara hizmet götürmekle görevli çalışanlarının emeklerine saygıyı önceliklemiş ve bütçe imkanlarının el verdiği oranda Toplu İş Sözleşmeleri ile belirlenen ücret ve diğer sosyal haklarını tamamıyla ve zamanında ödemiştir.

2019 yılında borç içinde yüzen bir belediye devir aldıktan sonra yanlış politikalar terk edilmiş, kaçakların, israfın önüne geçilmiş, mali yapı düzeltilmiş ve yatırımlarımız artarken, hizmet ağımız da genişlerken, yüklenicilerle birlikte çalışanlarımıza da emeklerinin karşılığının ödenmesinde herhangi bir ötelemeye gidilmemiştir. Bu süreçte çalışanlarımız üzerinden bir tasarruf yapma düşüncesi de asla söz konusu olmamıştır.

Ülkemizin son zamanlarda yaşanan pandemi, savaş, sel, yangın ve deprem gibi felaketlere bağlı olarak karşı karşıya kalınan ekonomik hayattaki sorunların neticesinde ortaya çıkan hayat pahalılığı, herkesi olduğu gibi çalışanlarımızı da etkilediği bir gerçektir.

Ekonomik hayattaki bu gelişmelerin aynı zamanda kurumları/belediyeleri de etkilemesi kaçınılmazdır. Belediyeler, yaptıkları iş ve işlemleri meclislerinde belirledikleri bütçeler içinde yapmak zorundadırlar. Bütçelerin, piyasalardaki gelişmeler ve değişmeler neticesinde yetersiz kaldığı durumda ek bütçelerin yapılması da bir zorunluluktur.

Bu bağlamda, Silivri Belediyesi ek bütçe yapma hazırlıklarını sürdürmekte ve bunu ilk meclisin gündemine getirmeyi planlamaktadır. Bu ek bütçe ile belediye gelir ve giderlerinde yeni bir düzenlemeye gidilirken, 2023/2024 yıllarında yürürlükte kalacak şekilde imzalanmış olan Toplu İş Sözleşmesi ile düzenlenmiş bulunan ikinci altı ay ücret zammının üzerine ilaveten %20 oranında iyileştirme yaptığımız çalışanlarımızın durumu da dikkate alınacaktır. Çalışma barışının sürekliliği ile birlikte çalışanlarımızın emeklerinin karşılığını almaları bizim önceliğimiz olacaktır. Yaşanılan hayat pahalılığı karşılığında ücretlerin yetersizliğini iddia etmek kuşkusuz bir haktır. Ancak, bir haktan bahsederken, yükümlü olunan görevi ihmal ederek vatandaşlarımıza sunulması gereken hizmeti engellemek diye bir haktan bahsetmek asla mümkün olamaz.

Çalışanlarımızdan bir kısmının, bugün iş kanunları ve geçerli olan Toplu İş Sözleşmesi hilafına teşebbüs ettikleri eylemi fırsat bilerek, çalışanların maaşlarını, tazminatlarını bırakın bir ayı, yıllarca ödemeyenlerin şimdi işçi haklarından bahsederek belediyemizi ilzam edici açıklamaları ve hareketleri en azından abesle iştigal etmektir.

Hiç kimsenin, hangi gerekçe ile olursa olsun sorumsuz tavır, açıklama ve yaklaşımları ile belediyemizdeki iş barışını bozmaya yönelik teşebbüsleri teşvik ederek bir kaos yaratma hakkı yoktur.

Bütün çalışanlarımızla birlikte Hak’ka ve halka olan sorumluluğumuzu “Hizmetlerimiz kimseler için değil herkes içindir” diye tanımladığımız hizmet ilkemiz çerçevesinde, Silivri’mize hizmet yürüyüşümüzdeki mesai arkadaşlarımız, çalışanlarımız bilsinler ve müsterih olsunlar ki; kendilerini, maaşlarını zamanında ödemeyen, ikramiyelerini bir yıl geriden ödeyen, emekli ikramiyelerini bir yılda bölük pörçük ödeyenlerden çok daha fazla düşünüyor ve seviyorum.

Volkan YILMAZ Belediye Başkanı