SOL Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yeniden Cumhurbaşkanı Adaylığına İlişkin YSK’ye İtiraz Etti

0
294

SOL Parti, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin YSK’ye itiraz etti. “Erdoğan, Anayasa’nın 101/2, 116/3’ncü maddelerindeki ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Yasası’nın 3/2’nci maddesindeki düzenlemeler uyarınca Cumhurbaşkanı adayı gösterilemez” denilen dilekçede, Erdoğan’ın adaylığının kabul edilmemesinin karar verilmesi talep edildi.

SOL Parti’nin itiraz dilekçesinde, “Recep Tayyip Erdoğan, 10.03.2023 tarihinde Anayasa’nın 116/2’nci maddesi uyarına seçimlerin yenilenmesi kararı almıştır. Anayasa’nın 2007 yılında değiştirilen 101/2’nci maddesine göre, ‘Cumhurbaşkanı’nın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.’ Anayasa’nın 101. maddesinde 2017 yılında değişiklik yapılmış ise de 101/2’nci fıkra içeriğinde yani bu fıkrada bir değişiklik yapılmamıştır. 2017 yılında Anayasa’da değişiklik yapılırken, Cumhurbaşkanı’nın yetki ve görevleri de artırılmış, ancak bu değişiklik öncesindeki seçimlerin 101/2’nci maddesi dışında kaldığı yolunda Anayasa’ya bir geçici madde de konulmamıştır” denildi.

“CUMHURBAŞKANI ADAYI GÖSTERİLEMEZ”

Dilekçede, şu ifadere yer verildi: “Erdoğan, 2014 ve 2018 yıllarında 2 kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Seçimlerin yenilenmesi kararı, TBMM tarafından değil Cumhurbaşkanı tarafından alındığı için Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa’nın 101/2, 116/3’ncü maddelerindeki ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Yasası’nın 3/2’nci maddesindeki düzenlemeler uyarınca Cumhurbaşkanı adayı gösterilemez.”

SOL Parti’nin itiraz dilekçesinde, “Yasama organının bazı konularda çıkarabileceği yasaları, Cumhurbaşkanı’nın kararname adı altında çıkarabilmesi nedeniyle, adaylık engeline rağmen yapılan işlemle İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 1. Protokolü’nün 3. maddesine de aykırılık yaratılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: SOL Parti, Erdoğan’ın yeniden adaylığına resmen itiraz etti (birgun.net)