Süheyl Kırkıcı: Neyi Bekliyoruz? Meclise Getirin Onaylayalım

0
408

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri Belediyesi meclis üyesi Süheyl Kırkıcı, son belediye meclis toplantısında yaptığı konuşmasında, yaptığı öneri ve sorduğu sorularının bir özetini paylaştı.

Süheyk Kırkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

Deprem bir doğa olayıdır.

Ama alınamayan tedbirler yüzünden ne yazık ki felakete, afete neden olmaktadır.

Hepimiz biliyoruz da,

Vatandaş olarak, mimar-mühendis olarak, belediyeler olarak, Devlet olarak görmezden gelsekte,

deprem  “Ben geliyorum” diye kendini ara ara hatırlatmaya devam ediyor.

Bugün yaşadığımız K.Maraş- Antakya merkezli deprem küçük kıyamet olarak nitelendirilirse de,

Beklenen İstanbul- Marmara merkezli depremi bilim insanları Büyük Kıyamet olarak değerlendiriyor.

Peki beklenen İstanbul depremine ne kadar hazırız?

Beklenen İstanbul depremine nasıl hazırlanmalıyız?

Bu önermelerimin önümüzdeki süreçte uzmanların öncülüğünde bir tartışmayı başlatması açısından bir fırsat olarak görülmesini ümit ederim.

1- İlçemizde riskli olduğu belirlenen ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası ile 4 okul binası yıkılmak üzere boşaltılmıştır.

İlçe milli eğitim müdürlüğü binası için cumhuriyet dönemi tescilli bina olması nedeniyle nasıl bir yıkım düşünülmektedir?

Benzer şekilde başka okul, resmi kurum ya da toplu yaşam alanlarından düğün salonu gibi binalar var mı?

Bu tür binalara son depremlerin hassasiyeti üzerinden yeniden bir incelemeye tabi tutacak mısınız?

2- İstanbul ve Silivri halkı için önemli olan Her iki İBB ve Silivri Belediyesinin sunumlarına yansıyan koordinasyon içinde çalışma iradesi konusunda hangi adımları atmayı düşünüyorsunuz?

Örneğin toplanma alanlarının, deprem konteynerlarının nerelere konuşlanacağı, olası deprem sonrası çadır kentlerinin ihtiyacı karşılayacak altyapısıyla nerelerde kurulabileceği, riskli zeminli alanların imar planları revizyonu gibi işbirlikleri gibi konularda  İBB ile koordineli çalışmalar yapılacak mıdır?

2- Kaymakamlık, İBB, Silivri Belediyesi ve diğer kamu kurumları, siyasi partiler, meslek örgütleri ve STK ‘lar ile çağrısını yaptığınız “Deprem Hazırlık Kurulu” ilk toplantısını ne zaman yapacaktır? Silivri halkını deprem hazırlık çalışmasına nasıl katmayı düşünüyor musunuz?

SİSMİK İZALATÖR ŞARTI

3- Yeni yapılacak kamu binalarında, okullarda ve çok katlı konut alanlarda sismik izalatör sistemi şartı konusunda meclisimizin yönetmelikler çerçevesinde karar alması, güvenli yapı sürecinde önemli bir adım olacağını düşünmekteyiz.

SİLİVRİ DOĞALGAZ TESİSİ DEPREME ETKİSİ

4- Bilindiği gibi Silivri Doğal gaz tesisinin mevcut kapasitesinde artış yapılarak 16 Aralık 2022’de Cumhurbaşkanımızın da katıldığı açılış gerçekleştirildi. Ülkemizin önemli doğal depolama alanı olan Silivri Doğal Gaz Tesisinin Marmara’nın içinden geçen Kuzey Anadolu Fay hattına yakın kurulan ve kendisinin de depremlere sebep olabildiği, bu tesisin yeri seçilirken nasıl bir fizibilite yapıldığı, beklenen İstanbul Depremini tetikleme olasılığı konusunda bazı bilim insanlarının endişe duyması karşısında konunun özüne ilişkin herhangi bir bilgiye sahip misiniz? Değilseniz bu konunun aydınlatılması konusunda meclisimizin bir girişimde bulunmasını öneriyoruz.

5- Deprem bölgesinde teknik insanların ilk yapılan incelemelerinde altında işyeri, mağaza, tesis olan binaların deprem karşısında daha dayanıksız olduğu görülmüştür. Biliyoruz ki binanın giriş(zemin) katı bazı taşıyıcı kolon ve duvarlarının azaltılarak “yumuşak kata” dönüşmesi sebebiyle dayanıklılığını kaybederek yıkımı kolaylaşmaktadır.

Silivri’mizde bu tür binaların imar ve planlama ekiplerimiz tarafından projeyle uyumu kontrolunun yaptırılması, denetleme yapılması buna uymayanların iskanının iptal edilmesi, ve bu tür yeni binaların ruhsatı aşamasında( yani altı işyeri mağaza gibi binaların) daha özenli davranılmasının güvenli yapı yolunda önemli bir çalışma olacağını düşünüyoruz.

İskan almış yapıların 1 yıl sonrası, 5 yıl sonrası, 10 yıl sonrası gibi yapıların statik bütünlüğünü ve güvenliğini bozan işlemlerin denetlenmesi konusunda inşaatla ilgili dernek ve meslek odaların da(TMMOB) görüşünü alarak meclisimizin önüne çalışma koymasını öneriyoruz.

KİPTAŞ GÜVENCESİNDE VE MALİYETİNE DÖNÜŞÜM

6- Kentsel Dönüşüm yapacak yurttaşlarımızın bireysel çalışmaları, müteahhit, mühendis ilişkisiyle yapabildiği gibi,

İBB KİPTAŞ ve BİMTAŞ kuruluşlarının kamu güvencesinde ve hiçbir kar amacı gütmeden inşaatın maliyetine yapılacağı teahhüdüyle

yurttaşlarımızın Kentsel Dönüşümüne katkı sağlayacak

İstanbul Yenileniyor projesini buraya çıkmayı bir fırsat bilerek birkez daha tanıtmak istiyorum.

Depreme karşı dayanıksız olduğunu düşündüğünüz yapınız 1999 yılından önce yapılmışsa

İBB İstanbul Yenileniyor, sitesine başvuru yapıyorsunuz.

Kısa bir süre içinde gerekli belgelerle inceleme yapıldıktan sonra Teklif ve sonrasında Uzlaşma ile binanızın yıkılıp yeniden yapımı gerçekleştirilebiliyor.

7- Bu maddeyi daha önce de mecliste gündeme getirmiştim:

Riskli olduğu belirlenen yapılar, yıkılıp yeniden yapılmak istendiğinde planlardaki yeni imar durumuna rağmen daha önce ruhsat aldığı kat sayısını koruyabilecek.

İBB’de oy birliği ile geçen karara göre, İstanbul’da eski yapı stokunun yenilenmesi önünde en önemli engellerden biri kaldırılmış oldu.

Riskli binaların Dönüştürülmesinde bazı yerlerde kat kaybının önüne geçilmiş oldu.

Mevcut imar planlarına bu plan notunun işlenmesi gerekiyor. Sırf bu engelden dolayı bekleyen önemli sayıda bina dönüşemiyor. Bu plan notu henüz mevcut imar planlarının büyük bölümüne işlenmemiştir. Bu plan notunun işlenmediği planlarda ki  Riskli Binasını Dönüştürmek isteyenler bu haktan yararlanamıyor.

Neyi bekliyoruz?   Meclise getirin, onaylayalım.

9- Sayın başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım

Kardeş şehirler kuruyoruz. Çok güzel bir uygulama. Benim bir önerim var: Gelin deprem bölgesinde kenti yıkılmış bir belediyeyle KARDEŞ olalım. Belediyesi hangi partiden olması önemli değil. Biz karar alalım, teklif edelim. Diyelim ki “biz Silivri Belediyesi olarak sizinle kardeş olmak istiyoruz”

Onların yeniden inşaasına katkı sağlayalım.

Bu kararımızla dayanışmayı yükseltme adına diğer belediyelere örnek olabiliriz.

BİNANIZ DEPREME DAYANIKLI MI?

10- Binalarımızın Risk durumunu saptayabilmek için yine İBB’ye başvurabilirsiniz. Hızlı tarama yöntemiyle binanızın depreme karşı dayanıklılığını hiç bir ücret ödemeden öğrenebilirsiniz. Bunun için, internet üzerinden binatespiti.ibbistanbul adresine girmek suretiyle başvurunuzu yapabilirsiniz.

Bu değerlerin belirlenmesi için ofiste zemin ve depremsellik verilerinin tespit edilmesi, sahada ise;

· Kolon sıvasının kaldırılarak beton yüzey sertliğini ölçmek amacıyla beton çekici okuması,

· Kolon betonunun sıyrılarak donatı çapı ve korozyon belirlemesi,

· Kolon-kiriş ve kat ölçüleri alınarak kat planının çıkarılması,

· Duvar tarama cihazı ile kolon-perde donatı aralıklarının belirlenmesi,

· Düzensizlik durumlarının ve bina dış ölçülerinin tespiti,

işlemleri yapılarak veri toplanmaktadır.  Bu oran ile binaların risk durumlarını ortaya koymak mümkün olmaktadır.