Silivri Demokrasi Platformu’ndan Açıklama

0
1137

Silivri Demokratik Kamuoyuna ve Halkımıza

Ülkemizin Avrupa’ya açılan kapısı olan Silivri’mizin yıllardan beri toprağına, suyuna, çevresel doğal  ve tarihi varlıklarımıza, siyasi egemenlerin  ve yandaşlarının  rant talan  kuşatması altında bir seçime gidiyoruz. Unutmayınız ki, Silivri orman ve tarım toprakları zehirli çöp atık depoları, taş ve kum ocakları, termik santrallere karşı halkımızın direnişi, tepkilerine rağmen hala yaşam olanlarımız tehdit altında olmaya devam ediyor.

Deprem riskimiz devam ederken, mera ve süt ve besi hayvancığımız can çekişirken, tohumu, samanı  bile ithal ettiğimiz, fabrikaların kapandığı işsizliğin kol gezdiği bir kaosun içindeyiz.Hiç sözü dolandırmadan söylemeliyiz ki, on yedi yıldan beri tek parti iktidarıyla ülkeyi yönetenler, kafalarındaki yüz-yüz elli  yıl öncesinin feodal, monarşik  yapısına geçmişe özeniyor olacaklar ki,  “CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ” adıyla getirdikleri rejimi “istikrar, bolluk, bereket,  bütün sorunların çözüldüğü, güllük gülistanlık” bir ülke vadetmişlerdi.  Ancak tez zamanda görüldü ki kazın ayağı öyle değil. Her başarısızlık, şiddet, tehdit, sindirme ve takiyye hareketine dönüştü. Hiç kimsenin anayasal hukuk güvencesinin kalmadığı, kullanılan nefret diliyle ülkeyi kamplara bölen, çatışma riskini besleyen, seçilmiş demokratik kurumların işlevsizleştirildi  (TBMM). 

OHAL, KHK ve yer yer sıkıyönetim koşularının dayatıldığı bir ortamda  yerel seçimlerin ne yazık ki yerel  yöneticilerini seçmek  yerine, yeni rejimin yerelleri de teslim alma baskısıyla karşı karşıyayız..Dahası, zaten bozuk olan ekonomik gelir dağılımı  iyice bozulmuş, ayrımsız  tüm halk kesimlerini ağır zam, hayat pahalığı, işsizlik toplumun her kesimini derinden etkiler hale gelmiştir..  Demokratik kitle örgütlerine, demokrasiden yana sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere, aday, aday adayı  ve halkımıza; 

Bizler Silivri Demokrasi Platformu gönüllü bileşenleri olarak;  bu ortamda yapılacak yerel seçimlerde alınacak sonuçlar bir iktidar değişikliği değil,  tek adam rejimine büyük bir uyarı, kötü gidişe itiraz hakkının kullanımı, kısmen de olsa  bu fütursuz baskının geriletilmesi acısından bir fırsattır diye düşünüyoruz. Kamuoyu ve ilgililerin görüşüne sunmak üzere;

1- Bu durumdan zarar gören tüm halk kesimlerini  hiçbir provokatif  oyunlara gelmeden  oylarını  bir yurttaşlık  sorumluğu içinde kullanmaya,

2-  Yerel seçimleri bir demokratik güç birliğine dönüştürmek için hiç bir ön yargının esiri olmadan, demokratik  işbirliklerini güçlendirmeye,

3- Bu ülkenin bütün farklıklarının bir zenginlik olduğu bilinciyle, çoğunluğun değil, çoğulcu demokratik temsiliyeti  gözetmeye, AKP ve MHP koalisyonu ve iktidardaki tek adam rejimini geriletmek için, demokraside yana tüm birey, kuruluş ve siyasi partilerin güç birliği yapmaları için özel çaba göstermeye,

4- Ülkemiz de hızla derinleşen ekonomik, siyasal, sosyal, çatışma, kaos ve krizin gelecek kuşaklara  ödeteceği ağır faturaların bilinciyle;  yerellerde demokratik, çoğulcu, denetlenebilir, yerel meclislerin  oluşmasına,

5-Her türlü kişisel mevki, makam, ekonomik çıkar beklentisi içinde olanların  mevcut sisteme hizmet edeceği unutulmadan, bu mücadelenin ülkemizin demokratik kazanımlarını korumak ve demokratik geleceği savunmak , kurmak  için zorunlu  bir adım olacağını  herkese en samimi bir şekilde yaymaya, 

6-  Herkesin bu ülkede karnı tok, sırtı pek, demokratik bağımsız  evrensel hukukun güvencesinde yaşaması en temek insan hakkıdır. Yerel seçimleri   bir demokrasi şölenine ve de  direnişine dönüştürmeye, barış ve kardeşliği yerellerde büyüterek,  yerinde yönetilen demokrasi  kalelerine dönüştürmeye,

7 -Oylara ve sandıklara sahip çıkmak için sandıklarda görev almaya ve takipçisi olmaya,Sandık seçmen listelerini kontrol etmeye, çevrenizde apartmanınızda  yasadışı seçmen yazılımlarına engel olmaya  ve ilgili mercilere bildirmeye,Bütün bunların ve daha fazlalarının ancak birlik  içinde, laik demokratik  cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın  herkesin çıkarına   bir yol olacağı inancı ve sorumluğuyla  davranmaya, demokrasinin ipine daha sıkı sarılmaktan başkada  çözüm olmadığına inanıyoruz.

Silivri Demokrasi Platformu