Çatalca ve Mübadele Konferansı

0
1551

Trakya, Mübadelenin 96. Yılı dolayısıyla Çatalca ve Mübadele Konferansında buluşuyor.

İki Yaka Mübadilleri Derneği, Lozan Mübadilleri Derneği ve Çatalca Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek olan Mübadelenin 96. Yılında Çatalca ve Mübadele temalı konferans 27 Ocak 2019 Pazar günü Saat 14.00’da Çatalca Belediyesi Nazım Özbay Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Mübadelenin neden olduğu toplumsal sonuçları ve Balkan savaşlarından mübadeleye Çatalca’nın nüfus yapısının konu alınacağı konferansa, Prof. Dr Kemal Arı, LMV Genel Sekreteri Sefer Güvenç ve Prof.Dr. Elçin Macar konuşmacı olarak katılacak.

Konferans programı şu şekilde;

13.00 – ” Mübadiller Onlar İki Kere Yabancıydılar ” Sergi Açılışı ve Kokteyl

14.00 – ” Mübadele Belgeseli ( Kim Ayırdı Bizi ) “

14.30 – Açılış Konuşmaları

14.45 – Prof.Dr Kenan Arı Konuşması – Mübadelenin neden olduğu toplumsal sonuçları

15.15 – Prof.Dr. Elçin Macar – Balkan savaşlarından mübadeleye Çatalca’nın nüfus yapısı

15.45 – Kapanış

Etkinlik Sayfası – https://www.facebook.com/events/2103002729784535/

Prof.Dr.Kemal Arı:
Yakın Tarih araştırmacısı.20 Şubat 1965 doğumlu.Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü (1985) mezunu.Yüksek lisansını “1923 Türk-Rum Mübadele Anlaşması Sonrasında İzmir’de Göçmenler” adlı tezle (1988) ve doktorasını “Türk-Rum Mübadele Anlaşması Sonrasında Türkiye’de Göçmenler” teziyle (1993) Dokuz Eylül Üniversitesi T.C. Tarih Bölümünde tamamladı.Aynı yerde1997’de yardımcı doçent oldu.DEÜ Atatürk İlkeleri ve Stratejik Etüd başkanı ve genel kurul üyesi,Başbakanlık-Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Haberleşme Üyesidir.
Makaleleri,Belleten,Atatürk Araştırma Merkezi,Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları,Toplumsal Tarih,Tarih ve Toplum dergilerinde yayımlandı.The Three of İzmir,Üç İzmir kitaplarına bölüm yazdı.Ulusal bilimsel toplantılarda sunduğu bildiriler,çeşitli sempozyum kitaplarında ve Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisinde yayımlandı.
Eserleri:
Ermeni Sorunu(2017),Atatürk’ü Anlamak ve Tamamlamak (2017),Zübeyde’nin Sarı Paşası: Atatürk I (2017),Zübeyde’nin Sarı Paşası: Atatürk II(2017),Suyun İki Yanı: Mübadele (Yazılar)(2016),Bornova ve Balkanlar’dan Göç (Göçün Kent Kimliğine Etkileri Üzerine Kimi Saptamalar)(2014),Belleklerden Dile Gelen Bornova (Osmanlı’dan Günümüze)(2014),Körfezin Mavi Kucağında KONAK(2014),100. Yıldönümünde İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği Tarihi(2014),Türk Devrim Tarihi-II- Oluşumu, Öğretisi ve Ülküsü(2011),Devrim Güneş Kadar Sıcaktır-Atatürkçü Düşüncede Devrimcilk İlkesi(2011),Tarih Yöntemi “Tarih Ne Güzel Bir Aynadır”(2011),Türk Devrim Tarihi-I(2010),İzmir’den Bakışla Türkiye’de Kabotaj ”Haklar, Kazanımlar ve Bayramlar'(2010),Atatürk ve Aydınlanma(2009),Türk Ticaret-i Bahriyesi ve Mübadele Gemileri(2008),Üçüncü Kılıç: Yüzbaşı Şerafettin ve İzmir’in Kurtuluşu(2007),Büyük Mübadele, Türkiye’ye Zorunlu Göç (1923-1925),(2003),Balkan Savaşlarından Atatürk’ün Çankaya Muhafızlığına(2003),Birinci Dünya Savaşı Kronolojisi(1998),Bir İncinin Hayatı…

Prof.Dr.Elçin Macar:
Prof. Dr. Elçin Macar, İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nden mezun oldu ve 2000 yılından beri, Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çalışmaktadır. Türkiye ve Yunanistan’daki dinsel cemaatler, devlet-kilise ilişkileri, nüfus mübadelesi başlıca ilgi alanlarını oluşturmaktadır.
Yayınlanmış kitapları şunlardır: 
Fener Patrikhanesi (Yorgo Benlisoy ile birlikte), (Ankara: Ayraç, 1996), İstanbul’un Yok Olmuş İki Cemaati: Doğu Ritli Katolik Rumlar ve Bulgarlar, (İstanbul: İletişim, 2002), Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Patrikhanesi, (İstanbul: İletişim, 2003), Heybeliada Ruhban Okulu’nun Geleceği Üzerine Tartışmalar ve Öneriler, (Mehmet Ali Gökaçtı ile birlikte) (İstanbul: TESEV, 2005), İşte Geliyor Kurtuluş: Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nda Yunanistan’a Yardımları (1940-1942) (İzmir: İzmir Ticaret Odası, 2009), Beyaz Rus Ordusu Türkiye’de (Oya Dağlar Macar ile birlikte), (İstanbul: Libra, 2010).

Sefer Güvenç:
Sefer GÜvenç Mübadele ile Selanik-Langaza’dan Tekirdağ-Malkara’ya göç eden bir ailenin oğlu olarak 1945 yılında doğdu.1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun olduktan sonra,çeşitli sivil toplum örgütleri ve sendikalarda uzman ve yönetici olarak görev yaptı.Marmara ve Atina’da meydana gelen deprem felaketlerinden sonra iki halk arasında oluşan dostluk ortamına katkıda bulunmayı amaç edinenbir grup arkadaşı ile birlikte,1999 yılının kasım ayında “Büyük Mübadele Çocukları”adlı bir girişim başlattı.Daha sonra 2001 yılında Lozan Mübadilleri Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldı ve Genel Sekreterlik görevini üstlendi.Güvenç,halen vakfın Genel Sekreterlik görevini yürütüyor.