2019’un İlk Meclis Toplantısı Pazartesi

0
875

Silivri Belediye Meclisi’nin Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın I. Birleşiminin I. Oturumu, 7 Ocak 2019 Pazartesi Günü 10.00’da gerçekleştirilecek.

Silivri Belediye Meclisi’nin 07/01/2019 Pazartesi tarihine rastlayan Ocak Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.00’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M :

1- Belediye Meclisinin 2019 yılı çalışma takviminin görüşülmesi.

2- Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için

komisyon oluşturulmasının görüşülmesi.

3- İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilmesinin görüşülmesi.

4- İlçemiz Selimpaşa Mahallesi, 6725 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 13, 14 ve 15 nolu dükkânların kütüphane olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı adına tahsisi ve 16 nolu dükkânın tahsisinin iptal edilmesinin görüşülmesi.

5- Belediyemizde 2019 yılında mevsimlik işçi çalıştırılmasının görüşülmesi.

6- Belediyemizde 2019 yılında geçici işçi çalıştırılmasının görüşülmesi.

7- Belediyemizde 2019 yılında sözleşmeli personel çalıştırılmasının görüşülmesi.

8- Belediyemiz kadrolarında derece değişikliklerinin görüşülmesi.

9- TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliğinin görüşülmesi.

10-İlçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına araç tahsisinin görüşülmesi.

11-Belediyemiz ile Galatasaray Spor Kulübü arasında ortak hizmet projesinin geliştirilmesinin görüşülmesi.