Mübadele – Ανταλλαγή (The Exchange) Konseri

0
2119

Mübadele

1923’te imzalanan Lozan Barış Antlaşması sonucunda yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan devletleri arasında kararlaştırılan “Mübadele” anlaşması Anadolu’da ve Yunanistan’da yaşayan dinsel azınlık nüfusunun zorunlu olarak göç ettirilmesini öngörüyordu. Bu anlaşma sonucunda Anadolu’da yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Ortodoks Rum ve Batı Trakya hariç Yunanistan’da yaşayan yaklaşık yarım milyon Türk bu ülkeler arasında zorunlu göçe tabi tutuldu. Mübadele anlaşması, Türk ve Yunan devletlerinin nüfus yapılarının radikal bir şekilde homojenleştirilmesine yol açmakla beraber, bu devletlerin ulus devlet ve kültürel modernleşme politikalarında önemli bir mihenk taşı olmuştur.

Mübadele Projesi ve Mübadele Konseri

“Mübadele – Ανταλλαγή (The Exchange)” projesinin ana teması zorunlu göçe tabi tutulmuş Türk ve Rum halklarının derlenmiş kişisel hikâyelerine ve ortak toplumsal hafızasına dayanmaktadır. Kavalalı Türk Ayşe’nin ve Kapadokyalı Rum Despina’nın mübadele esnasındaki yaşanmışlıklarına odaklanılan hikâyeler; besteci Recep Gül’ün etkinlikte icra edilecek 6 arya ve 5 hikâye anlatım bölümlünden oluşan “Mübadele” isimli bestesinin hikâye anlatım bölümlerinde mübadil Türk ve Rum aileleri tarafından anlatılacaktır. Aynı zamanda hikaye anlatım bölümleri içerisinde Türk ve Rumların temaya uygun ortak geleneksel ezgileri Lozan Mübadilleri Vakfı korosu tarafından geleneksel müzik icracılarının eşliğinde seslendirilecektir.

Aix-en-Provence Müzik Festivali ve Akademisi ile bu organizasyona bağlı MEDINEA Topluluğunun “toplumsal/eğitsel tabanlı müzik projesi önerisi çağrısı”na (outreach) müteakiben İTÜ MIAM Araştırma Görevlisi, Bağlama Sanatçısı Ahmet Ozan Baysal, İTÜ TMDK Öğretim Görevlisi, Besteci Recep Gül ve The Friends of Music Society başkanı Alexandros Charkiolakis tarafından sunulan “Mübadele – Ανταλλαγή (The Exchange)” isimli proje organizasyonca seçilmiştir. 2018 yılı Avrupa Birliği tarafından Avrupa Kültür Mirası Yılı olarak belirlenirken, bu kapsamda Medinea organizasyonu, Avrupa Birliği tarafından toplumsal ve eğitsel tabanlı projelerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi misyonu ile seçildi. “Mübadele – Ανταλλαγή (The Exchange)” isimli proje “Medinea” ve “2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı” etiketleri ile tanıtılacaktır.

Mübadele – Ανταλλαγή (The Exchange) isimli proje; Aix-en-Provence festivali, MEDINEA topluluğu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, İTÜ MIAM ve Lozan Mübadilleri Vakfı’nın destekleri ile 2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı çerçevesinde 20 Ekim 2018 saat 19:00’da İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi’nde bir konser etkinliği ile sahnelenecektir.

Kaynak – https://www.facebook.com/lozanmd/photos/a.10151326419967024/10155460193317024/?type=3&__tn__=H-R