KÖŞE YAZISI – Ormanların ve Ahşap Malzemenin Değeri!…

0
1831

-ENERJİ ORMANLARI (YENİLENEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, DOĞA DOSTU VE BAĞIMSIZ ENERJİ )

Yapay ve doğal ormanlar, günümüzde yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak araştırılmakta ve değerlendirilmektedir. Gelişmiş teknolojilerin daha etkin kullanımı ile orman biyokütlesinden enerji üretimini gerçekleştirilmektedir. Fotosentez ile enerji biçiminde depolanan enerji miktarı, dünyanın yıllık enerji gereksiniminin yaklaşık on katına eşdeğerdir. Bu biyokütlenin büyük miktarını orman ağaçları oluşturmaktadır.

Enerji Ormanlarının Kullanım Amaçları

– Biyokütle enerji üretimi

– Biyodizel ve Biyoetanol üretimi

– Isınma

– Pişirme

– Kağıt üretimi

– Enerji sağlama

– Elektrik Üretimi

– Küresel ısınmaya karşı karbon dönüşümünün sağlanması

Kanada ve İsveç, ülkelerinin petrol nedeniyle dışa bağımlılıklarını azaltabilmek için dünyada enerji ormancılığı konusunda uygulanan en büyük iki projeyi yürütmektedirler.

-KENDİ KENDİNİ ÜRETEN VE DOĞAL OLARAK YENİLENEN TEK YAPI MALZEMESİ

Yenilenebilir bir doğal kaynak olduğu için ahşap kullanımının yaygın olduğu Avrupa ülkelerinde orman alanları her yıl 661,000 ha artmaktadır. Bu orana göre Avrupa orman alanı gündüz ve gece her saat yaklaşık 3 futbol sahasının alanına eş değerde genişlemektedir.

Bir evi sadece ahşap kullanarak baştan sona inşa etmek mümkündür. Yapılarda kullanılan diğer hiç bir malzeme böylesine geniş bir kullanım imkanı sunmaz. Güncel araştırmalara göre Almanya’da ev inşa edenlerin % 40’ından fazlası, İskandinavya’da ise yaklaşık % 85’i ahşabı tercih etmektedir.

Almanya’da ahşabın mimari malzeme olarak payı 1991 ile 2002 yılları arasında iki kat artış göstermiştir. Çünkü ahşap sağlıklıdır: Ahşap toz çekmez, mekândaki rutubeti emip, salarak bir tür nem düzenleyici görevi görür. Ahşap ısının transferini engelleyen, havayla dolu hücreleri sayesinde alternatifi olan malzemelerden daha yüksek ısı yalıtımı sağlar.

İnsan sağlığı için olumsuz etkileri olan statik elektrik ahşapta gözlenmemiştir. Ahşap, oda içerisindeki nemi dengelediği için insanların sağlığına ve bağışıklık sistemine olumlu etkileri olan bir malzemedir. İnsanın tanıdığı en eski yapı malzemesi olan ahşap, sağlığımıza her açıdan dosttur.

-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, KÜRESEL ISINMA VE EKONOMİ

Ormanlar, okyanuslardan sonra dünyanın en önemli ikinci karbon tutucusudur. Ahşap malzemelerin yaygın kullanılması bu döngünün korumada ve maksimum düzeyde tutmada önemli rol oynamaktadır. Ahşap malzemeler endüstriyel olarak dünyada küresel ısınmaya negatif yönde katkı sağlayan materyallerin başında gelmektedir.

Karbon negatif ürünlere örnek olarak, kullanılan her ahşap pencerede doğamızı 160 kg CO2 salınımlıdan korumaktadır. Bunu bir ev başına 10 pencere olarak aldığımızda ve 60 yıl kullanım ömrünü hesaba kattığımızda, bu değer yaklaşık olarak bir buçuk tonun üzerindedir.

Ahşap ürünlerin kullanımı ile ilgili yaygın bir tereddüt, bu ürünlerin üretimi için kesilen ağaçlara dayanmaktadır. Gerçekten de dünyada kullanılan ağaçların bir kısmı tehdit altındaki ormanlara dayanırken bir kısmı da ekonomik mantıkla yönetilen ormanların ürünüdür. Günümüzde, ülkemizde ve dünyada ahşap ürünlerinde kullanılan ağaç türlerinin tamamına yakını ikinci tür ormancılığın sonucudur ve bunun kanıtı olan PEFC ve FSC belgelerine sahiptir. Bu ağaçların kullanımı üretici ülkelerin devlet politikalarınca desteklenmektedir.

1992 yılında Birleşmiş Milletler, Rio de Janeiro’daki Yeryüzü Zirvesi’yle, sürdürülebilir orman yönetimini küresel bir zorunluluk olarak ortaya koymuştur. Bir ormanın yaklaşık 40 yaşını geçmesiyle birlikte kerestelik ağaçlar elde edilebilir hale gelir. Çünkü bu yaştan sonra ağacın büyüme hızı neredeyse durur. Ağaçlar, büyüme esnasında karbondioksiti oksijene çevirdikleri için, doğaya en faydalı olanlar, büyüyen genç ağaçlardır. Bu yüzden, olgun ağaçların kesimi ve yeni fidanların dikimine dayanan bir yetiştirme doğa için daha faydalıdır. Almanya’da atalarının 100 yıl veya daha öncesinde oluşturduğu ormanları kullanan iki milyonun üzerinde orman sahibi, bir tür nesiller arası dayanışmayla çalışmaktadır.

Yapay ürünlerin tüketimi bunların üretimini ayakta tuttuğu gibi, orman ürünlerinin tüketimi de bu tür ormanları ayakta tutmaktadır. Bu durumda bilinçli üretilen ahşabın tüketimi ormancılığı desteklemekte, çevrenin korunmasına yardımcı olmaktadır.

Ahşap toksik kimyasallarla değil, su, güneş, toprak ve havayla üretilir…

Ahşap kendiliğinden çoğalan tek yapı malzemesidir. Ahşap kullanılırsa Dünya’da miktarı sınırlı hammaddeler tüketilmemiş olur. Ahşap güneş enerjisi ile çoğalır. Ağaç büyürken, sera gazlarından karbondioksiti kendi bünyesine katarak, bu gazın atmosferdeki miktarını azaltır. Ağaçlar 1 ton tomruk üretimi için fotosentez yoluyla yaklaşık 1,9 ton karbondioksit emip, oksijen üretir ve 500 kg karbon stoklarlar. Her yıl 1 hektar orman havada asılı duran 50 ton tozu ortadan kaldırmaktadır. Orman zeminleri özellikle yamaçlarda ağaç kökleri tarafından erozyona karşı tutulmaktadır.

Ağaca dayalı endüstrilerin çevrenin yanı sıra yöresel ekonomilere de büyük katkısı vardır. Almanya’da ağaç işleri sektörü otomotiv sektöründen daha fazla istihdam yaratmakta, elektronikten daha fazla ciro sağlamaktadır. Almanya’da yalnız ahşap doğrama sanayiinde yaklaşık 20,000 kişi istihdam edilmekte, yılda 2,9 milyon ahşap pencere üretimiyle toplam pencere ihtiyacının önemli kısmı ahşap olarak karşılanmaktadır.

Bu gün dünyanın en önemli çevre örgütlerinden biri olan Greenpeace ahşap ile ilgili “Kullanabildiğin her yerde ahşap kullan” sloganı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.