Çatalca Merkezli İlk Mübadele Derneği “İKİ YAKA MÜBADİLLERİ DERNEĞİ”

0
3805

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Yunanistan Hükümeti arasında 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan şehrinde imzalanan ’Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi’ kapsamına giren mübadillerin; Kültür, sanat, folklorik değerlerini, korumak, yaşatmak. Yakın tarihimizi ve mübadeleyi bilimsel olarak araştırmak, belgelemek. Mübadillerin geride bıraktıkları insanlık mirası olan kültür varlıklarının korunması için çaba göstermek.Türkive ve Yunanistan-Balkan halkları arasındaki dostluk, sevgi ve işbirliğini geliştirmek ve barış kültürünün yerleşmesi için çaba göstermek, mübadiller ve sonraki kuşaklar arasındaki sosyal ve kültürel dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Yakından incelediğimizde Türkiyenin İlk göç temalı müzesi “ÇATALCA MÜBADELE MÜZESİ” ve Çatalca merkezli ilk Mübadele Derneği “İKİ YAKA MÜBADİLLERİ DERNEĞİ” bu haklı gururu Çatalca ve bölge halkına yaşatmış bulunmaktadırlar.

Bu derneğin kurulmasında öncülük eden başta Gürkan ÖNEN ve beraberinde ki kurucu üyelere Sema GÜRAY Güngör GÜREN Emel PINARLI Yasemin GÖK

Ünal DOĞAN  ve Ali GÜVENÇ’e bölgemize böyle bir oluşumu kazandırdıkları için SİLİVRİ TV Ailesi olarak tebrik ederiz…

www.ikiyakamubadilleridernegi.org