ŞUBAT AYI MECLİSİ

0
1547
Silivri Belediye Meclisi’nin Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nın I. Birleşiminin I. Oturumu, 5 Şubat 2018 Pazartesi Günü 10.00’da gerçekleştirildi..

 

Silivri Belediye Meclisi’nin 05/02/2018 Pazartesi tarihine rastlayan Şubat Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.00’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M :

1- İlçemiz sınırları içinde bulunan sokak isimlerinin değiştirilmesinin görüşülmesi.

2- İlçemiz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında üniversite alanlarının bulunduğu ana güzergahlarda yurt binaları yapılmasının görüşülmesi.

3- Silivri Selimpaşa Mahallesi, 6725 parselde kayıtlı Bedesten Çarşısındaki 13 ve 14 nolu dükkanların İnternet ve Bilgi Erişim Merkezi olarak kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğüne tahsisinin görüşülmesi.

4- İlçemiz Mimarsinan Mahallesi Ahmet Hamoğlu Caddesi dere kenarında bulunan ve planlarda park alanı olarak görülen alana Pelinay Yağmur ÇAVUŞOĞLU’nun isminin verilmesinin görüşülmesi.

5- Belediyemiz kadrolarında unvan değişikliğinin görüşülmesi.

6- İçkili yerler bölgesine ilave yerlerin tespit edilmesinin görüşülmesi.

7- Belediyemiz 2018 yılı ek tarife ücretlerinin tespit edilmesinin görüşülmesi.

8- Silivri İlçesi 80 Ada ve Civarı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notları ile ilgili plan değişikliğinin görüşülmesi.

9- Silivri İlçesi Alipaşa Mahallesi Güneyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları ile ilgili plan değişikliğinin görüşülmesi.

10- Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri Ortaköy Mahallesi 826 ada, 2,3 ve 4 parsel sayılı taşınmazın Maliye Bakanlığına devrinin yapılarak mahsuplaşılmasının görüşülmesi.

11- Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri Alibey Mahallesi, 2002 ada 1 parsel sayılı 123,69 m2.lik yer için TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına irtifak hakkı tesisinin görüşülmesi.

12- Elit Dans Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile belediyemiz arasında gençlik ve kültür hizmetlerine yönelik işbirliği için ortak hizmet protokolü yapılmasının görüşülmesi.